TPIK teabepäev 31.10.2012 ettekanded

Teabepäeva kava:

14.00-14.45
Uuringuraporti "World Report on Disability 2011 (Maailma puudealane raport 2011)" tutvustus
Marge Reinap,
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Tallinna esinduse juhataja
Vaata: ettekande slaidid (.pdf)

14.45-15.30
Ülevaade töövõimetuskindlustussüsteemi planeeritavatest muudatustest
Tiina Ojakallas,
Sotsiaalmimisteeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna koosseisuväline koordinaator
Vaata: ettekande slaidid (.pdf)

15.30-16.00
Kohvipaus

16.00-16.45
Ülevaade rehabilitatsioonisüsteemi planeeritavatest muudatustest
Marina Runno,
Sotsiaalmimisteeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist
Vaata: ettekande slaidid (.pdf)

16.45-17.00
Projekti "Tööotsija tööriistakast - abiks puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele" puuetega laste vanematele suunatud tegevuste tutvustus
Külli Urb,
Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuht

17.00
Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Tõlge vene keelde.

Teabepäev toimus projekti "Tööotsija tööriistakast-abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" raames, mida toetatab Euroopa Sotsiaalfond.