Tallinna Puuetega Inimeste Koja 15. aastapäeva konverents

„Kodanikuühiskond kui väärtuste looja ja kujundaja“
10.10.2012, Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59


Päevakava:


10.30- 11.00 Registreerimine, hommikukohv

11.00- 11.20 Konverentsi avakõned

Hanno Pevkur, sotsiaalminister
Merike Martinson, Tallinna Linnavalitsuse abilinnapea

11.20- 11.50 „Väärtused tänapäeva Eesti ühiskonnas“

David Vseviov, ajaloolane

11.50- 12.10 „Riigi ja kodanikeühenduste koostöö väärtus“

Maarja Mändmaa, AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees

12.10- 12.30 „Tallinna linna ja kodanikeühenduste koostöö väärtus“
Erki Korp, Nõmme linnaosa vanem
Vaata: ettekande slaidid (.pdf)

12.30- 13.00 Kohvipaus

13.00- 13.45 „Kodanikuliikumise areng viimase 20 aasta jooksul“
Margit Rosental, MTÜ Händikäpp juhatuse liige
Vaata: ettekande slaidid (.pdf)

13.45-14.10 „Puuetega inimeste ühingud hoiakute kujundajatena“
Tiiu Hermat, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esinaine
Vaata: ettekande slaidid (.pdf)

14.10- 14.30 „Kuhu liigud kodanikuühiskond?“
Annika Uudelepp, Poliitikauuringute Keskuse Praxis valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi direktor
Vaata: ettekande slaidid (.pdf)

14.30- 14.40 Kokkuvõtted ja konverentsi lõpetamine


14.40- 15.00 Vaba mikrofon, tervitused

15.00- 16.30 Fourchette- laud


Konverentsi modereerib Peep Ehasalu.

Vaata: Konverentsi fotogalerii