Töövõimetussüsteemi muutmise ümarlaud 29.02.2012

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldas 29. veebruaril kell 16 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses ümarlaua seoses töövõimetussüsteemi muutmise ümber tekkinud diskussiooniga.

Ümarlaua eesmärgiks on tuua selgust planeeritavatesse muudatustesse ja arutleda, millised on puuetega inimeste seisukohad antud küsimustes.

Ümarlaua päevakava:

16.00
- Kokkuvõte 2010.a. Riigikontrolli koostatud auditist „Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel: kas toetussüsteem täidab oma eesmärke?“
Tauno Asuja, Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

16.15
- Ülevaade 2011.a. Poliitikauuringute Keskus Praxise koostatud uuringust "Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused"
- Ülevaade planeeritavast töövõimetussüsteemi muutmisest
- Eesti Puuetega Inimeste Koja seisukohad töövõimetussüsteemi muutmisel
Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esinaine

17.00
Arutelu

Lisamaterjalid:
Sotsiaalministeeriumi ettekanne:Töövõimetuskindlustus (.ppt)
Riigikontrolli ettekanne: Riigikontrolli audititest töövõimetuse uue skeemi ootuses (.ppt)
Poliitikauuringute keskuse Praxis ettekanne: Sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused. Töövõimetuse poliitikavariantide lühiülevaade (.pdf)