Võrdse toe nõustamine

Võrdsetuge küsi enda puudeliigi ühingust, kindlasti oskavad nõu anda puuetega inimeste kojad ja liidud, kust leiad võrdsetoe nõustajaid või isegi võrdsetoe rühma.

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas tegutsevad võrdsetoe rühmad nii puuetega inimestele kui ka puuetega laste vanematele:

1) üks kord kuus koguneb võrdsetoe rühm nii eesti kui vene keelt kõnelevatele puuetega laste vanematele. Lisainfo: Külli Urb, e-post: kylli@tallinnakoda.ee, telefon: 55 672 585

2) kaks korda kuus kohtuvad vene keelt kõnelevad puudega inimesed

Vaata lähemalt: TPIK võrdsetoe infoteatmik "Kogemus loeb!", 2011 (.pdf)