Lapsehoiuteenuse seminar

Tallinna Puuetega Inimeste Koja seminar
„Riiklik lapsehoiuteenus raske ja sügava puuetega lastele- hetkeseis ja arenguvõimalused“

22.10.2009

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

12.00- 12.30 Registreerimine, kohvi
12.30- 12.40 TPIK tegevjuhi tervitus

12.40- 13.10 Merle Tomberg, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist

13.10- 13.40 Reet Rääk, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekande osakonna peaspetsialist

13.40- 14.00 Tiia Spitsõn, Harku valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja

14.00 Kohvipaus

14.30- 14.50 Mari Vahermägi, puudega lapse vanem
14.50- 15.10 Anu Schults, Nanny Service OÜ esindaja
15.10- 16.00 Töötoad, kokkuvõtete tegemine, lõpetamine