TPIK infotundide ettekanded

TPIK puuetega inimeste päeva infoüritus 03.12.2009

"TPIK projekti "Tööotsija tööriistakast- abiks puudega inimesele ja puudega lapse vanemale" tutvustus"

Tauno Asuja, Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht
"Ülevaade töölepinguseadusest"
Mare Kingo, KPMG Baltics AS õigusnõustaja

 

TPIK infotund 15.04.2009 "Häirenuputeenus puuetega inimestele"

"Häirenuputeenus"

Maarja Seppel, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist

"Sotsiaalvalve teenus puuetega inimestele"
Imbi Eesmets, Tallinna Hoolekande Keskuse tegevjuht

 


TPIK infotund 08.04.2009 "Puuetega laste õppimisvõimalused Tallinnas"

"Ülevaade erivajadustega laste haridusvõimalustest Tallinna munitsipaalharidusasutustes"

Urve Raudsepp- Alt, Tallinna Haridusameti peaspetsialist

"Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli tutvustus"
Natalia Kond, Tallinna Laagna Lasteaed- Põhikool direktor
"Hilariuse kooli tutvustus"
Inga Juuse, Hilariuse kooli juhataja


TPIK infotund 04.03.2009 "Puuetega lastele ja nende peredele suunatud teenused ja toetused"

"Lapsehoiuteenus"

Reet Rääk, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist

"Teenused ja toetustest puuetega lastele ja nende peredele"
Külli Urb, TPIK juhatuse liige
"Puuetega inimeste sõidusoodustused"
Tiia Tiik, TPIK taksoteenuse koordinaator

 


TPIK infotund 29.01.2009 "Abiks puudega inimesele"
 "Ümberkorraldustest tööealiste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmisel ja püsiva töövõimetuse tuvastamisel"
Tauno Asuja, TPIK tegevjuht
"Ülevaade puuetega inimestele suunatud riiklikest ja Tallinna linna teenustest ja toetustest"
Külli Urb, TPIK juhatuse liige
"Puuetega inimeste sõidusoodustused"
Tiia Tiik, TPIK taksoteenuse koordinaatorTPIK ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu infotund 03.10.2007 "Mis hakkab juhtuma puuetega inimeste sotsiaaltoetustega aastal 2008?"
"Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste eelnõu- mis muutub?"
Riina Riisalo, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna peaspetsialist

 


TPIK infotund 21.03.2007 "Puuetega laste vanematele ja hooldajatele puhkust võimaldavad teenused"

"Lapsehoiuteenus puuetega lastele"
Margit Kürsa, Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist
„Lapsehoiuteenus ja intervallhoid”
Reet Rääk, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist