Tallinna Puuetega Inimeste Koja infolist


Soovid olla kursis puuetega inimeste valdkonnas toimuvaga?
Soovid õigeaegselt olla teavitatud Tallinna Puuetega Inimeste Koja ettevõtmistest?
Soovid saada infot puuetega inimestele suunatud üritustest, seadusandluse muudatustest, uutest teenustest ja toetustest?

Tallinna Puuetega Inimeste Koda pakub teile võimalust olla kursis aktuaalse infoga, mis puudutab puuetega inimesi, nii eesti kui venekeelse infolisti kaudu.

TPIK infolistiga liitumiseks saatke oma sooviavaladus e-posti aadressile: mihkel@tallinnakoda.ee, märkides ära, millises keeles eelistate edaspidi infot saada.

Venekeelse infolisti tegevust rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Euroopa Liit, Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.