Tallinna invatakso 10. sünnipäev

Tallinna invatakso 10. aastapäeva ürituse päevakava
15.05.2008
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59

10.00 – 11.45 Registreerimine, hommikukohv

12.00 – 12.15 Avasõnad
Merike Martinson, Tallinna Linnavalitsuse abilinnapea

12.15 – 12.25 Invataksoteenuse osutajate tänamine ja magnetkaartide pidulik kätte andmine.
Merike Martinson, Vahur Keldrima ja Tiia Tiik

12.25 – 12.35 "Tallinna Puuetega Inimeste Koja roll puuetega inimeste huvide kaitsel" (.ppt)
Tiiu Hermat, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esinaine

12.35 – 12.50 "10 aastat invatakso teenust Tallinnas" (.ppt)
Tiia Tiik, Tallinna Puuetega Inimeste Koja projektijuht

12.50 – 13.05 „Mida on minu elus muutnud invatakso kasutamise võimalus”
Juhan Nurme, invataksoteenuse algataja

13.05 – 13.25 „Parkimiskaart puudega inimesele, selle kasutamine ja taotlemine”
Aadu Kuuse, Transpordiameti parkimiskorralduse osakonna juhataja

13.25 – 13.40 "Puuetega inimeste hoolekande eesmärkide täitmine Tallinna sotsiaalhoolekande tegevuskavas 2006-2008" (.ppt)
Malle Ojamaa, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist

13.40 – 14.05 „Invatransporditeenuse osutamise ajaloost Tallinnas”
Tiit Pärn, Termaki Autopargi AS juhataja

14.10 – 14.25 Külaliste sõnavõtud

14.25 – 14.30 Ürituse lõpetamine

14.30 – 16.00 Kohvilaud