Päevakava

Tallinna Puuetega Inimeste Koja 10. aastapäeva konverents

16.05.2007

Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus, Endla 59

Päevakava:

10.30- 11.00 Registreerimine, hommikukohv

11.00- 11.15 Avamine
Riho Rahuoja, Sotsiaalministeeriumi asekantsler
Merike Martinson, Tallinna Linnavalitsuse abilinnapea

11.15- 11.40 „10 aastat Tallinna Puuetega Inimeste Koda”
Tiiu Hermat, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esinaine

11.40- 12.00 „Kodanikeühenduste roll võrdsete võimaluste tagamisel”
Urmo Kübar, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja

12.00- 12.25 „Individualism versus kollektivism”
Margit Sutrop, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse juhataja

12.25- 12.30 Microsofti Eesti esinduse toetustšeki üleandmine TPIK projekti „Puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt” jätkamiseks
Rain Laane, Microsofti Eesti esinduse juht

12.30- 13.00 Kohvipaus

13.00- 13.30 „Väljakutsed puudega inimeste õiguste tagamisel ja sotsiaalse õigluse saavutamisel”
Allar Jõks, Eesti Vabariigi õiguskantsler

13.30- 14.00 „Riigist, kus on hea elada”
Anu Kasmel, Lõuna-Taani Ülikooli Rahvatervise Instituudi õppejõud

14.00- 14.30 „Õigused ja kohustused ühiskonnas. Ühiskonna vastutus”
Andres Siplane, Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö doktorant

14.30- 14.45 Konverentsi lõpetamine

14.45- 16.30 Fourchette- laud